KUNDTJÄNST0303 33 46 90

More Website Templates @ TemplateMonster.com. November12, 2012!

ISO 9001

I standardserien ISO 9000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar ”kvalitetscertifiering”. Kravstandarden ISO 9001:2000 definierar de krav som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att vara certifierbart. På SIS, www.sis.se, hemsida finns stödjande dokument till ISO 9000 standarden. På SIS hemsida finns svar på många frågor som uppstår vid bl.a. införandet, certifiering och integrering av ledningssystemet. Exempel på frågeställningar som besvaras är:


 • De åtta principerna för kvalitetsledning
 • Allmän introduktion och uppgifter om uteslutningar av krav i ledningssystemet
 • Processinriktning av ledningssystemet
 • Processer som utlagts på leverantörer (outsourced processes)
 • Vägledning för inköp (aktörer i inköpsprocessen)
 • Vägledning till dokumentationskrav
 • Vad är ett ledningssystem för kvalitet
 • Vilka aktiviteter krävs för att införa ett ledningssystem för kvalitet
 • Frågor om certifiering och certifieringsprocessen
 • I ISO 9000 serien ingående standarder
 • Tolkningar av standarden, mm
 • Integrerade ledningssystem

ISO 14001

I standardserien ISO 14000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar ”miljöcertifiering”. Kravstandarden ISO 14001:2004 definierar de krav som ledningssystemet för miljö skall uppfylla för att vara certifierbart. På SIS, www.sis.se, hemsida finns stödjande dokument till ISO 14000 standarden. På SIS hemsida finns svar på många frågor som uppstår vid bl.a. införandet, certifiering och integrering av ledningssystemet. Exempel på frågeställningar som besvaras är:


 • Vad är ett ledningssystem för miljö
 • Vilka aktiviteter krävs för införandet av ett ledningssystem för miljö
 • Frågor om certifiering och certifieringsprocessen
 • I ISO 14000 serien ingående standarder
 • Tolkningar av standarden, mm
 • Integrerade ledningssystem

ISO 9001
ISO 14001

Redox Bilfarm AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001

Detta innebär att mål och handlingsplaner finns för att varje år uppnå en säkrare och bättre kontrollerad verksamhet ur miljö-, kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt.