KUNDTJÄNST0303 33 46 90

More Website Templates @ TemplateMonster.com. November12, 2012!

Miljö i fokus

Redox Bilfarm AB

har som affärsidé att förlänga livscykeln för så stor andel av en bils komponenter som möjligt.
Vi strävar efter att göra detta på ett kvalitetseffektivt sätt och samtidigt ta hänsyn till inre och yttre miljö.

Vi vill förverkliga vår
målsättning genom att:


 • Vara ett Kvalitets- och Miljöcertifierat företag enligt ISO 9001 samt ISO 14001 och arbeta enligt arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter.
 • Systematiskt arbeta med ständiga förbättringar av vår kvalitet, inre och yttre miljö genom vårt verksamhetssystem.
 • Känna till och leva upp till de lagar, förordningar och andra krav som gäller vår verksamhet.
 • Förebygga brister i kvalitet, inre och yttre miljö genom planering och kontroller av verksamheten.
 • Upptäckta brister i vår verksamhet skall utredas och åtgärdas inom den planerade tiden.
 • Söka vägar att öka kundernas tillfredsställelse när det gäller våra varor och tjänster samt genom information stimulera dem till bra miljöval.
 • Ge personalen förutsättningar att ta eget ansvar inom sitt arbetsområde för att vilja delta i företagets strävan för ökad kundtillfredsställelse, miljöeffektivitet och en god arbetsmiljö genom information och utbildning.
 • Alla anställda rapporterar avvikelser i verksamheten.
 • Prioritera att anlita leverantörer som påverkar våra verksamhetsmål positivt.

Målsättning

 • Hög kvalitet med ständigt nöjda kunder och nolltolerans mot reklamationer.
 • Att minska belastningarna på miljön genom att aktivt arbeta för ökad grad av återvinning av material från bilar samt att hantera farligt avfall på ett riktigt sätt.
 • Erbjuda våra anställda en god arbetsmiljö som skapar förutsättningar för att trivas på sitt arbete.

Lars Jönsson, VD