Skrota bil

Bilskrotning

Sedan den 1 juni 2007 finns inte längre skrotningspremien kvar.
Enligt de nya reglerna har bilägaren dock rätt att lämna in sin bil kostnadsfritt.

 

Vi köper din bil

Till dig som väljer att skrota bilen hos oss betalar vi 500kr för komplett bil utan katalysator och från 2000kr för komplett bil med katalysator. Vi kan även hämta er bil.
OBS! Nyare bilar och vissa arbetsfordon betingar dock ett högre värde. Kontakta oss för offert!

 

Miljöaspekten är viktig vid skrotning, eftersom varje fordon innehåller en mängd vätskor och material med stor miljöpåverkan som måste omhändertas.

  • Bilen dräneras på vätskor som motorolja, växellådsolja, glykol, spolarvätska och bränsle. Dessa vätskor samlas upp i slutna kärl för vidare miljöbehandling.
  • Batteriet tas ur bilen och skickas för upparbetning.
  • Hjulen monteras av och fälg och däck (som innehåller HA-oljor) separeras.
  • Tungmetaller som bly, kvicksilver, freoner hanteras separat och skickas för miljöbehandling.
  • Glas tas ur karossen och skickas för återanvändning.
  • Karossen pressas ihop för att kunna transporteras på ett effektivt sätt.
  • Karossen fragmenteras (slås sönder i en kvarn och separeras i olika fraktioner).
  • De olika metallerna levereras till smältverk för återanvändning.